Condicions Generals del Lloguer

Condicions Generals de Lloguer

1. PAGAMENT

1.1 Pagament a través de la pàgina web

Per a confirmar la reserva haurà d’abonar un pagament a compte del 100% de l’import total de la reserva. Una setmana abans del dia d’arribada, rebrà via e-mail el codi d’entrada a l’apartament i l’adreça exacte de l’immoble. No es lliuraran claus sense el previ abonament del total de la reserva.
El termini màxim per a confirmar la reserva i fer el prepagament, és de 5 dies hàbils des d’aquesta recepció. Si en aquest termini no s’ha rebut el pagament a compte, la reserva serà automàticament cancel·lada sense previ avís. Aquest dipòsit no serà retornat sota cap circumstància * en cas d’anul·lació de la reserva.
A la recepció del pagament a compte rebrà la confirmació mitjançant e-mail. El preu del lloguer inclou el consum d’aigua, llum, gas, i el manteniment de jardí i piscina, si n’hi ha.

—- Si us plau no oblidin la documentació (DNI o passaport) de les persones que s’allotjaran els apartaments —-

Impost sobre l’estada en establiments turístics: 1.00 € / nit per persona amb un màxim de 7 nits. Excepte per persones d’edat igual o inferior a 16 anys.

1.2 Pagament reserva via e-mail

Per a confirmar la reserva haurà d’abonar un pagament a compte del 40% de l’import total de la reserva. La resta del pagament s’abonarà abans de l’enviament del codi d’entrada o en el mateix moment de la recollida de claus de l’allotjament en les nostres oficines. No es lliuraran claus sense el previ abonament del total de la reserva.

El termini màxim per a confirmar la reserva i fer el prepagament, és de 5 dies hàbils des d’aquesta recepció. Si en aquest termini no s’ha rebut el pagament a compte, la reserva serà automàticament cancel·lada sense previ avís. Aquest dipòsit no serà retornat sota cap circumstància * en cas d’anul·lació de la reserva.

A la recepció del pagament a compte rebrà la confirmació mitjançant email. El preu del lloguer inclou el consum d’aigua, llum, gas, i el manteniment de jardí i piscina, si n’hi ha.

—- Si us plau no oblidin la documentació (DNI o passaport) de les persones que s’allotjaran els apartaments —-

Impost sobre l’estada en establiments turístics: 1.00 € / nit per persona amb un màxim de 7 nits. Excepte per persones d’edat igual o inferior a 16 anys.

2. SERVEIS

Les propietats es lloguen amb la roba de llit inclosa (llençols i tovalloles). En cas que l’inquilí vulgui un canvi extra de roba podrà sol·licitar-lo a Casa Arena i abonar l’import de 20,00 € per persona.

S’incrementarà el preu de la reserva un import de 65,00 €, 85,00 € o 100,00 € (segons tipologia de la propietat) en concepte de neteja final.

3. CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

Cancel·lació gratuïta, des del dia en què va realitzar el primer pagament fins a 61 dies naturals abans de la data d’entrada.

Si el client cancel·la entre el dia 60 fins a 43 dies naturals abans de la data d’entrada, el cost de cancel·lació serà del 40% de l’import total de l’estada, més els costos de gestió.

Si el client cancel·la la reserva entre 42 dies naturals abans de la data d’entrada i el mateix dia d’entrada, el cost de cancel·lació serà del 100% de l’import de la reserva, més els costos de gestió.

L’import corresponent serà carregat directament al número de targeta facilitat en realitzar la reserva.

4. FIANÇA

En confirmar la reserva, els serà requerit un pdf/fotocopia de la targeta de crèdit i document d’identitat de tots els ocupants de la reserva del lloguer. Així mateix hauran de signar el document corresponent que ens autoritza a realitzar el càrrec de l’import sobre els desperfectes que s’hagin pogut ocasionar en la propietat. En cas que es trobi algun desperfecte, aquest haurà de notificar en un termini màxim de 3 dies hàbils, i Casa Arena tindrà 15 dies hàbils per a realitzar al cobrament corresponent.

5. HORA D’ARRIBADA

L’hora d’arribada serà entre 16.00 i 19.00. Si no poden arribar durant aquestes hores, informeu prèviament a Casa Arena, via mail a info@casaarena.eu o via telèfon al +34 972 100 667, i per urgència al +34 674 503 952.

6. HORA DE SORTIDA

Les sortides s’efectuaran obligatòriament abans de les 11 hores del matí. en cas que s’haguessin facilitat claus físiques, serà d’obligat compliment retornar totes les claus en la nostra oficina de Casa Arena, Avinguda Mestral 4 de Llançà.

7. OBLIGACIONS DEL CLIENT

  • Queda expressament prohibit el subarrendament.
  • Queda terminantment prohibit fumar dins dels habitatges. Casa Arena es reserva el dret a carregar en la targeta de la fiança un càrrec de 250,00 € per a gestions de desinfecció d’olors relatives al fum de qualsevol mena de tabac.
  • Els animals no estan permesos en cap cas.
  • El mobiliari i el contingut ha de deixar-se tal com es va trobar a l’arribada. Qualsevol desperfecte ocasionat ha de ser notificat a Casa Arena immediatament. Tots els clients que facin mal ús de les instal·lacions de la propietat podran ser desallotjats sense dret a restitució i estaran obligats a abonar a Casa Arena l’import dels danys causats, comprometent-se en tot cas a respondre dels mateixos mitjançant la targeta de crèdit facilitada com a garantia. L’inquilí haurà de respectar la capacitat màxima de l’immoble, indicada per Casa Arena. En cas que s’excedeixi aquesta capacitat, Casa Arena podrà cancel·lar la reserva i procedir a desallotjar immediatament els inquilins, sense que aquests tinguin dret a indemnització o devolució de l’import total de la reserva. Quant a l’ús de la piscina, sempre que hi hagi, els menors d’edat han d’estar vigilats en tot moment per un adult. L’inquilí eximeix de qualsevol responsabilitat en aquest sentit a la Propietat. També està totalment prohibit manipular la maquinària de la piscina, així com els productes. S’han de respectar els veïns i les normes de comunitat. Si us plau, tracti la propietat com si fos seva i deixi ordenada en sortir de l’habitatge. Si ho desitja, pot sol·licitar un servei de neteja extra. El dia de sortida la cuina ha de quedar neta i hauran de tirar les escombraries en els contenidors públics que estan situats en les àrees corresponents, si no és així, es farà un càrrec de 250 € en la targeta. En cas de tenir queixes per problemes en l’habitatge en el moment de la seva arribada, aquestes han de ser immediatament presentades a Casa Arena i posades per escrit durant les primeres hores. En cas de no rebre les queixes després d’aquest període, Casa Arena els farà responsables dels desperfectes. En cas de tenir queixes sobre la neteja de l’habitatge, ha de ser notificat immediatament.

Inventari de l’allotjament

El dia de la seva arribada, se’ls lliurarà un inventari que conté els elements de mobiliari i equipament inclosos en l’allotjament, amb una descripció de l’estat d’aquests. A la seva arribada a l’habitatge, el client disposarà de 48 hores per a informar de qualsevol element que no es correspongui amb l’inventari lliurat.

Si el client no informa dels elements que no es corresponen amb l’inventari, es considerarà responsable dels danys ocasionats a aquest mobiliari i li retirarà l’import de la seva reparació de la fiança.

Els allotjaments disposen dels utensilis necessaris per al nombre de persones que les ocupen. El client no podrà reclamar sobre utensilis o mobiliari que no s’incloguin en l’inventari, ja que, encara que estiguin a l’allotjament no s’han publicitat ni apareixen en cap de les descripcions que s’han contractat.

8. ADDICIONAL

Qualsevol representant de Casa Arena (inclosos tècnics) pot tenir accés a l’habitatge en tot moment per a dur a terme qualsevol inspecció o per a solucionar qualsevol problema. Intentarem, en qualsevol cas, avisar-los abans accedir al seu habitatge.

L’inquilí eximeix a la propietat de qualsevol responsabilitat en el cas de les irregularitats en el subministrament dels serveis d’aigua, llum, gas, telèfon i WIFI atribuïbles a la companyia subministradora. Casa Arena quedarà lliure de qualsevol responsabilitat derivada de molèsties causades per les obres alienes a la propietat o manifestacions públiques o privades.

La Propietat no es farà responsable dels desperfectes produïts per fenòmens naturals que afecten la propietat.

Identificació dels hostes

Uns dies abans de la seva arribada, rebrà un correu electrònic en què han de facilitar les dades personals de tots els hostes (nom, cognoms, nacionalitat, document d’identitat, data d’expedició del document d’identitat i data de naixement). El client que no faciliti aquestes dades haurà de fer-lo en el moment de la seva arribada posant-se en contacte amb CASA ARENA.

Nosaltres proporcionarem aquestes dades personals a la Policia Nacional per a complir amb l’article 12.1 de la Llei orgànica 1/1992 sobre la protecció de la seguretat ciutadana.

Situació de sequera

Seran d’obligat compliment per ambdues parts contractants les mesures per gestionar els episodis d’escassetat d’aigua en el territori que acordi la Generalitat de Catalunya i/o altres administracions públiques competents. En compliment de la normativa poden quedar afectats serveis que no es podran portar a terme amb normalitat sense que aquest fet comporti cap tipus d’indemnització.

Per a més informació: https://sequera.gencat.cat

Covid19

A causa dels últims esdeveniments de la pandèmia, totes les reserves de lloguer que es vegin afectades per la impossibilitat legal de viatjar durant el període llogat, es cancel·laran i es reemborsarà el 95%, sent el 5% en concepte de despeses de gestió i devolució.

És necessari poder provar l’impossibilitat de viatjar per a poder obtenir el reembors (ex. PCR Positiu, noves mesures del Govern etc.)